ASUS WebStorage Sync Agent

ASUS WebStorage Sync Agent

Miễn phí
ASUS WebStorage là một Cloud Kho phục Vụ giúp dùng lưu dữ liệu
Người dùng đánh giá
4.1  (10 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.3
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
ASUS WebStorage là một Cloud Kho phục Vụ giúp dùng lưu dữ liệu, sync tập tin giữa các thiết bị, và chia dữ liệu cho bạn bè tôi.
Bất cứ nơi nào có nối mạng, ASUS WebStorage có thể giúp anh là phải, lấy lại dữ liệu của để của cuốn sổ, smartphones, hay tablets. Mọi thứ là securely tiết kiệm được ASUS WebStorage. Với 5GB mây vũ trụ anh có thể quẳng hết mọi thứ lên, tập tin, chụp ảnh, có âm nhạc, động và nhiều hơn.
Một bản sao vào các đám mây; truy cập vào bất kỳ thiết bị.
Thông tin được cập nhật vào: