ASUS WebStorage Sync Agent

ASUS WebStorage Sync Agent 2.1

Miễn phí
Creates cloud-based backup copies of data
Người dùng đánh giá
3.9  (14 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
2.1.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
ASUS Cloud Corporation
Backup any type of data files from a compatible device, synchronize the accessible copies between multiple computers, notebooks, smartphones, or tablets and share the access online. Retrieving the data is possible by entering the storage under one of the approved user profiles.
ASUS WebStorage là một Cloud Kho phục Vụ giúp dùng lưu dữ liệu, sync tập tin giữa các thiết bị, và chia dữ liệu cho bạn bè tôi.
Bất cứ nơi nào có nối mạng, ASUS WebStorage có thể giúp anh là phải, lấy lại dữ liệu của để của cuốn sổ, smartphones, hay tablets. Mọi thứ là securely tiết kiệm được ASUS WebStorage. Với 5GB mây vũ trụ anh có thể quẳng hết mọi thứ lên, tập tin, chụp ảnh, có âm nhạc, động và nhiều hơn.
Một bản sao vào các đám mây; truy cập vào bất kỳ thiết bị.
Thông tin được cập nhật vào: